Akvaponie je integrovaný systém produkce potravin, který spojuje chov ryb a pěstování rostlin bez půdy.

Slovo akvaponie se skládá ze dvou hlavních složek tohoto systému – akvakultury a hydroponie. Jedná se o symbiotické soužití ryb, rostlin a prospěšných bakterií, které rozkládají odpadní látky vylučované rybami a zpřístupňují v nich obsažené živiny rostlinám. Z technického hlediska se jedná o recirkulační systém intenzivního chovu ryb v umělých nádržích a přečerpávání vody do hydroponické části, ve které rostliny odeberou část živin pro svůj růst, voda se biologicky i mechanicky pročistí a putuje zpět do rybí nádrže. Oproti běžnému chovu ryb se znečištěná voda nevypouští do prostředí, ale neustále cirkuluje v systému. Jedná se tak o velice ekologický způsob chovu ryb.

+ 420 736 654 985

Podmínky na XBAZAR.EU1. XBAZAR.EU je inzertní server.

2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (a to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po 1 kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Například realitní kanceláře nesmí inzerovat svou činnost (vykoupíme Váš byt, dům, …), ale pouze konkrétní nabízenou nemovitost. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. XBAZAR.EU není katalog, firmám jsou primárně určeny reklamní plochy a sekce Služby.

Na inzertním serveru XBAZAR.EU je zakázána inzerce:

    (Tento zákaz platí bez ohledu na zvyhodněné pozice.) webové stránky a loga firmy, nadměrné množství jakýchkoliv upoutávek, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků; hubnutí; Multilevel (MLM) a provizních systémů; prací, jejichž podmínkou je poplatek předem; kopírování disket, CD, DVD; firemní činnosti a zboží na objednávku (neplatí pro sekci Služby); opakované inzerce stále stejného nového zboží; padělků, kopií, napodobenin; dokladů a technických průkazů; pohonných hmot; výkupů; erotických inzerátů, erotických pomůcek; eKnih; půjček, úvěrů a hypoték, exekuce, oddlužení; léků a potravinových doplňků; cigaret, e-cigaret.


Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje
název firmy a předmět její činnosti
minimální požadavky na žadatele
předmět nabízené práce

Na serveru je zakázáno inzerovat inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Poplatek v sekci Práce a Služby je za schválení administrátorem, toto schválení je samozřejmě u inzerátů porušujících podmínky záporné a uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poplatku.

3. Veškeré služby XBAZAR.EU jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění inzerátů v sekcích Práce a Služby a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby XBAZAR.EU - například zvýhodňování inzerátu pomocí Premium SMS.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony, podmínkami inzerce XBAZAR.EU nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat nebo pozastavit inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba.
Provozovatel má právo smazat nebo pozastavit inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám XBAZAR.EU.
Provozovatel má právo smazat nebo pozastavit inzerát pokud nejsou údaje inzerenta správné nebo budí doměnku falešně zadaného telefonního čísla, email atd.

6. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 60 dnů.
Po této lhůtě bude automaticky zastaveno zobrazování inzerátu a po dalších 5 dnech je inzerát vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.
Registrace uživatele je stále platná a kdykoliv se může uživatel přihlásit a vložit pod stejnými údaji nové inzeráty.
Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
Maximální počet vložení inzerátů na jednoho uživatele je 60.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. nebo po přihlášení v sekci - Moje inzeráty

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb XBAZAR.EU ani za způsob jakým služby XBAZAR.EU využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb XBAZAR.EU.
Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb XBAZAR.EU nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb XBAZAR.EU věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby XBAZAR.EU mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které XBAZAR.EU nabízí.

15. Platby se provádění: Platební branou s možností plateb platebními kartami, online převody banky nebo PayPal géčko.png verified_by_visa-full-colour.png mc_securecode_86px_width.png vbm_blugrad004.pngvisa_pos_electron_fc_lg_01.png me_accpt_match_eps.png MC.png

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Kontakt na provozovatele

 

 

QR kod

QR -   - www.xbazar.eu